Hem Kontakt
Välkommen till Rage Tre-k 
Företagets huvudsakliga verksamhet består av flera ”pelare” såsom utbilding/förmedling av samhällsinformation till nyanlända och för personer som idag lever i djup utanförskap, individ och organisationsanpassat.
Serviceutförare
Du kan läsa mer om serviceutförare här...
Trygg liv - hem och personlig service för äldreboende på väster
Tjänster för äldreboende personer med utländskbakgrund - med målsättningen att skapa en trygg boendemiljö öka boendenas livskvalitet.

Betydande andel personer har kommit till Sverige i högra ålder och har idag svag/dålig svensk språkkunskap. Läs mer om Trygg liv...
Kunskapsförmedling
Kunskapsförmedling och anpassat information mellan främjande ganisationer och invandrargrupper ( i första hand flyttningsinvandrar grupper) , integrationslotsverksamhet, coachning i första hand för nyanlända och för långtidsarbetslösa/personer som idag lever i djup utanförskap. Rådgivning och riktade samhällsinformationer för att udnelrätta vägen till arbetsmarknaden. Interkulturella kunskapsförmedling.
Facebook
Copyright © 2015 rt-k.se Admin
Telnr: 076 22 89 531
Besöksadress: Boglundsgatan 2 
Box 1930, Örebro
Epost: khadija.omar@rt-k.se