Hem
076 22 89 531

Välkommen till Rage Tre-K

Företagets huvudsakliga verksamhet består av flera ”pelare” såsom utbilding/förmedling av samhällsinformation till nyanlända och för personer som idag lever i djup utanförskap, individ och organisationsanpassat.

Serviceutförare
För att kunna läsa mer om serviceutförare kan du ladda ner pdf-filen här eller klicka på länken. 
Läs om serviceutförare.
Mer om oss Trygg liv - hem och personlig service Kunskapsförmedling
Vi är här för att guide, coacha, hjälpa människor som lever i utanförskap. Sedan erbjuder vi också tjänster inom olika områden för att främja integration och välmående som alla har rätt till. Läs mer om oss... Trygg liv - hem och personlig service för äldreboende på väster. Tjänster för äldreboende personer med utländskbakgrund - med målsättningen att skapa en trygg boendemiljö öka boendenas livskvalitet... Kunskapsförmedling och anpassat information mellan främjande ganisationer och invandrargrupper (i första hand flyttningsinvandrar grupper), integrationslotsverksamhet, coachning...
Läs mer... Läs mer... Läs mer...
Facebook
Copyright©2015 rt-k.se

Admin

Telnr: 076 22 89 531
Besöksadress: Boglundsgatan 2 
Box 1930, Örebro
Epost: khadija.omar@rt-k.se